About the project

Approximately 40,000 Dutch letters from the second half of the 17th to the early 19th centuries have been gathering dust for centuries in British archives. They were sent home by sailors and others from abroad but also vice versa by those staying behind who needed to keep in touch with their loved ones. Many letters did not reach their destinations: they were taken as loot by privateers and confiscated by the High Court of Admiralty during the wars fought between The Netherlands and England. These confiscated letters of men, women and even children represent priceless material for historical linguists. They allow us to gain access to the as yet mainly unknown everyday Dutch of the past, the colloquial Dutch of people from the middle and lower classes.

The research programme Brieven als Buit/Letters as loot. Towards a non-standard view on the history of Dutch has explored this extraordinary source of Dutch letters from the past (see www.brievenalsbuit.nl). This programme, initiated and directed by prof. dr. Marijke van der Wal (Leiden University) and funded by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), successfully ran from 1 September 2008 till 1 September 2013. The present internet application, launched on 5 September 2013, is one of the programme's results, achieved through close collaboration with the Institute for Dutch Lexicology (INL). The present second, adapted release is online since June 18, 2015.

How to refer to this website?

When referring to the present website, please use the following reference:
http://brievenalsbuit.inl.nl The Letters as Loot/ Brieven als Buit corpus. Leiden University. Compiled by Marijke van der Wal (Programme leader), Gijsbert Rutten, Judith Nobels and Tanja Simons, with the assistance of volunteers of the Leiden-based Wikiscripta Neerlandica transcription project, and lemmatised, tagged and provided with search facilities by the Institute for Dutch Lexicology (INL). 2nd release 2015.

About this website

The corpus on this website comprises about 1,000 letters and was compiled within the Brieven als Buit/ Letters as Loot programme (see http://hum.leiden.edu/research/letters-as-loot/). The historical linguistic research of the Letters as Loot programme was based on this corpus. For the research results we refer to the following monograph and PhD dissertations which are all available in open access:

In the present internet application, about 90% of the photographs, all transcriptions and the metadata related to the letters originate from the Brieven als Buit/ Letters as Loot programme.

The National Archives (Kew, UK), the current location of the confiscated documents, offered the opportunity to photograph selected letters, all kept in the High Court of Admiralty (HCA) Archives. The remaining 10% were provided by the preservation project Metamorfoze (Royal Library (KB) and National Archives, The Hague), by dr. Adri van Vliet (cf. Adri P. Van Vliet, 'Een vriendelijcke groetenisse'. Brieven van het thuisfront aan de vloot van De Ruyter (1664-1665). Franeker: Van Wijnen, 2007) and by dr. Roelof van Gelder.

Diplomatic transcriptions of all photographs were made within the Brieven als Buit / Letters as Loot programme by volunteers of the Leiden Wikiscripta Neerlandica project, initiated by prof. dr. Marijke van der Wal in 2007. After various stages of corrections the transcriptions were incorporated in the Brieven als Buit/ Letters as Loot corpus. This corpus, to which metadata from the research programme's database were added, was lemmatised, grammatically tagged and provided with elaborate search facilities by the Institute for Dutch Lexicology.

See also:

The software powering this website was developed at the INL during the course of the IMPACT and CLARIN projects. The corpus search is powered by BlackLab, an open source Lucene-based corpus retrieval engine allowing fast and complex searches on large volumes of annotated text.

This website is optimized for the latest versions of Google Chrome and Mozilla Firefox; using either of these browsers is recommended. Microsoft Internet Explorer is supported from version 9 and upwards.

Over het project

Ongeveer 40.000 Nederlandse brieven uit de tweede helft van de 17e tot de vroege 19e eeuw hebben eeuwenlang onder het stof gelegen in Britse archieven. Deze brieven zijn niet alleen vanuit het buitenland door zeelieden en anderen naar het thuisfront verstuurd. Ook vanuit Nederland bleven echtgenotes, ouders, kinderen en andere familieleden met briefverkeer in contact met hun geliefden. Veel brieven hebben hun bestemming niet bereikt: ze werden tijdens de oorlogen tussen Nederland en Engeland buitgemaakt door kapers en in beslag genomen door het High Court of Admiralty voor de procesgang rond kapingen. Deze geconfisqueerde brieven van mannen, vrouwen en zelfs kinderen zijn van onschatbare waarde voor historisch taalkundigen. Ze geven toegang tot het tot nog toe grotendeels onbekende alledaagse Nederlands uit het verleden, het informele Nederlands van mensen uit de middenklasse en lagere klassen.

Met het onderzoeksprogramma Brieven als Buit/Letters as loot. Towards a non-standard view on the history of Dutch hebben we deze bijzondere bron Nederlandse brieven uit het verleden verkend (zie www.brievenalsbuit.nl ). Dit programma, geleid door prof. dr. Marijke van der Wal (Universiteit Leiden) en gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), heeft met veel succes gelopen vanaf 1 september 2008 tot 1 september 2013. De huidige internetapplicatie, gelanceerd op 5 september 2013, is een van de resultaten van het Brieven als Buit-programma, dat is bereikt in nauwe samenwerking met het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL). De huidige tweede, aangepaste release is uitgekomen op 18 juni 2015.

Hoe te verwijzen naar deze website?

Wanneer u wilt verwijzen naar deze website, gebruik dan de volgende verwijzing:
http://brievenalsbuit.inl.nl Het Brieven als Buit corpus. Universiteit Leiden. Samengesteld door Marijke van der Wal (leider onderzoeksprogramma), Gijsbert Rutten, Judith Nobels en Tanja Simons, met medewerking van vrijwilligers van het Leidse Wikiscripta Neerlandica transcriptieproject, en gelemmatiseerd, voorzien van tags en zoekfaciliteiten door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL). 2e release 2015.

Over deze website

Het corpus op deze website, dat bestaat uit ruim 1000 brieven, is samengesteld binnen het Brieven als Buit/Letters as loot-programma (zie www.brievenalsbuit.nl ) en vormde de basis voor het historisch taalkundig onderzoek dat binnen dat programma werd uitgevoerd. Van dat onderzoek is verslag gedaan in de uitvoerige monografie van Gijsbert Rutten en Marijke van der Wal, in de proefschriften van Judith Nobels en Tanja Simons en in een reeks van andere publicaties. De monografie en proefschriften zijn in open access beschikbaar:

Vrijwel alle foto's (90%), alle transcripties en de metadata die aan de brieven zijn gerelateerd, zijn afkomstig uit het Brieven als Buit/Letters as loot-programma. De National Archives (Kew, UK), de huidige locatie van de in beslag genomen brieven, bood de mogelijkheid om de brieven te fotograferen. De overige 10% van de foto's is geleverd door het conserveringsproject Metamorfoze (Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief, Den Haag), door dr. Adri van Vliet (zie Adri P. Van Vliet, ‘Een vriendelijcke groetenisse. Brieven van het thuisfront aan de vloot van De Ruyter (1664-1665). Franeker: Van Wijnen, 2007) en door dr. Roelof van Gelder.

Door vrijwilligers van het Leidse Wikiscripta Neerlandica-project, opgezet in 2007 door prof. dr. Marijke van der Wal, zijn diplomatische transcripties gemaakt van de digitaal gefotografeerde brieven. Na verschillende correctiefasen zijn de definitieve transcripties van de brieven opgenomen in het Brieven als Buit/Letters as loot- corpus. Dit corpus, waaraan metadata uit de database van het onderzoeksprogramma zijn toegevoegd, is door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) gelemmatiseerd, voorzien van woordsoortaanduiding en beschikbaar gemaakt met uitgebreide zoekfuncties.

Zie ook voor nadere informatie:

De software die deze website ondersteunt, is ontwikkeld op het INL tijdens de IMPACT en CLARIN projecten. De zoekfunctie van het corpus wordt ondersteund door BlackLab , een open source zoekmachine, gebaseerd op Lucene, waarmee snelle en complexe zoekacties op grote hoeveelheden geannoteerde tekst uitgevoerd kunnen worden.

Deze website is geoptimaliseerd voor de meest recente versies van Google Chrome en Mozilla Firefox ; wij raden aan om één van deze twee browsers te gebruiken. Microsoft Internet Explorer wordt ondersteund vanaf versie 9 en hoger.