To Johanna Schoon, 21 november 1780


desen brief te be
handige
aan
yohanna schoon
woont in de langelyn
straad tot
Rotterdam sito


legge op de ree van sintistasie
den 21 November 1780 anno
Eerwaarde geliefte moeder en susters
en broer ik kan u niet nalate
om een letterje te schryven als
dat ik door gods goetheyt nog vris
en gesont ben en ik hoop het
selve van u te horen en soo het and
was dan sou h het myn van
herte leet syn moeder wy
ben den 25 september op
sintessintistasie gekomen
in de maand abril moet
wy weer bin wesen en dan
sal wy wel vas afgedak
worden moeder doet de
groetenis aan myn suster
betje en aan haar lieste
hiermete brek ik af
wel mit de pen maar
nit met myn hert
vorder duysendmaal genag
lieve moeder en suster
en broer

ik blyf u getrouwe
zoon tot in der dood yan schoon

About this document

Letter

Title To Johanna Schoon, 21 november 1780
Year 1780
Text type private
Autograph autograph
Signature HCA 30-339

Sender

Name Jan Schoon
Gender male
Class low
Age <30
Region of residence Zuid-Holland
Relationship to addressee son

Addressee

Name Johanna Schoon
Place Rotterdam
Country Nederland
Region Zuid-Holland
Ship

Sent from

Place
Country Sint Eustatius
Region Caraïbisch gebied
Ship