To Karel Goskes, 27 mei 1672

Desen brijef salmen
bestellen aen karel
goskes barbijer op
het schijp prijns
van hooren
tot karsou
met vrijent dije
godt bewaert


loft godt bouen al den 27 maeij 1672
E[e]n vrijendelijcke groetenijsse sij geschreuen aen mijn
ser wel beminde man karel goskes Jck vl huijsvrou
lijsbet goskes Jck laet vl weten dat Jck met onse soon
Jesijes karelss noch kloeck en gesont sijn verhopende
dor godts genade dat het met vl ock also Js waert
met vl anders twaer mijn van harten leet om te
horen dat wet godt almachtijch vorts so ben
Ick seer verwondert dat Jck geen mer als een
brijef van vl ontfangen en hebbe maer toch het
schijp dije maijebom Js Jn engelant genomen en
en amsterdam en Js noch nijet tuijs en het Js
hijer een bedroefden tijt van orloch want wij hebben
hijer een orloch met den engels man en ock met den
frans man en met den bijsschop van munster so dat
het hijer een slechten bedroefden tijt Js en nijet te
wijnnen want het Js te water en te lande so dat
dije burgers hijer vijt trecken Jn dije fortuer plaets
en dije soldaten Jnt leger so dat het vor mensen
oogen gen durkomst en Js so godt met ons Js so sal
het wel gaen maer so godt tegen ons Js so en baet
gen mensen hulp maer Jck bijdde vl vrijendelijck
bijdt godt vijt het gronts u harten dat hij u met
behouden reijs mocht tuijs komen want het en
Js hijer anders nijet als droefheijt dat men hort
vorts so wens Jck vl Jn dije bewarijnge des
heren dat hij u wijl geleijden met sijnen geest en
sijt gegroet met duijsent goeden nacht van mijn
vl huijsvrou en ock van vl soon dije roept taet
en begijnt te praten en telopen so dat Jck wenste
dat vl hem saecht en sijt van alle vrijenden
gegroet en ock van wijben en alle goede bekende
en godt beuolen dije vl en ons gesont spaert
amen
bij mijn lijsbet goskes vl huijsvrou

About this document

Letter

Title To Karel Goskes, 27 mei 1672
Year 1672
Text type private
Autograph non-autograph
Signature HCA 30-652-2

Sender

Name Elisabeth Goskes-Rijnhout
Gender female
Class middle-low
Age <30
Region of residence Noord-Holland, Amsterdam
Relationship to addressee (ex-)wife

Addressee

Name Karel Goskes
Place
Country Curaçao
Region Caraïbisch gebied
Ship Prins van Oranje te Paard

Sent from

Place Amsterdam
Country Nederland
Region Noord-Holland
Ship